O nas - Superwizja rodzinna i związków partnerskich

Idź do spisu treści

Menu główne:

O nas

EKSPERCI

SUPERWIZJI RODZINNEJ

                    
Aleksander Mańka
Ekspert Superwizji Rodzinnej
Terapeuta, ekspert superwizji rodzinnej, profilaktyk systemowy, adiunkt akademicki. Od wielu lat prowadzi praktykę w zakresie profilaktyki i terapii problemów rodzinnych i partnerskich. Jest autorem koncepcji profilaktyki systemowej oraz metodyki superwizji rodzinnej, które stanowią główną strategię jego oddziaływań. Podczas wieloletniej praktyki łączonej z pracą naukową na uczelniach krajowych i zagranicznych, zdobył bogate doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałaniu problemom funkcjonowania w związku partnerskim i rodzinie. Jest autorem wielu książek, publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych dotyczących tej problematyki.
Licencja nr 001

Ewa Kraus
Ekspert Superwizji Rodzinnej
Profilaktyk systemowy. Trener umiejętności społecznych. Oligofrenopedagog. Mediator. Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas. Założycielka i koordynator Centrum Szkoleniowo-Usługowego, w ramach, którego prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu: treningów wychowawczych, profesjonalnych warsztatów dla wychowawców, pedagogów i nauczycieli, negocjacji i mediacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Dzięki swoim wyjątkowym cechom osobowościowym oraz najwyższemu poziomowi profesjonalizmu stała się dla otaczających ją ludzi szczególnym autorytetem wiedzy, kompetencji a przede wszystkim życzliwości i szczerego zaangażowania. Z zasobów tych korzystają jej studenci i słuchacze kursów, treningów, studiów aż po uniwersytety III wieku.

Licencja nr 005
  
Katarzyna Dulewicz
Ekspert Superwizji Rodzinnej
Profilaktyk systemowy, pedagog. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Posiada bogate doświadczenie w profesjonalnych metodach wspomagania kompetencji wychowawczych rodziców małego dziecka. Od wielu lat doskonali swoje umiejętności w zakresie: profilaktyki systemowej rodziny, przeciwdziałania krzywdzenia dzieci oraz przemocy w rodzinie. Jako realizator programu profilaktycznego „Kraina Świetlików” została laureatką nagrody specjalnej za zorganizowanie i prowadzenie wyróżniającej się „Komnaty Świetlikowej”. Pracuje w przedszkolu.

Licencja nr 007
Adrian Drdzeń
Ekspert Superwizji Rodzinnej
terapeuta, pedagog specjalny, pracownik Centrum Profilaktyk i Psychoterapii Więzi oraz współpracownik organizacji zajmujących się wsparciem osób doświadczających przemocy w rodzinie. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych; specjalizacja trenerska w zakresie metod pracy korekcyjnej i wspomagającej ze sprawcą przemocy ISPiPS; absolwent licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
licencja nr 004

      AgnieszkaGałańczuk
Ekspert Superwizji Rodzinnej
Europejski Certyfikat Psychoterapeuty wydawanego przez European Association for Psychotherapy. Psychoterapeutka pracująca głównie w nurcie ericksonowskim i systemowym, oraz integracyjnym. Ukończyła atestowany przez PTP Kurs Psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim, Zajmuje się doradztwem, pomocą psychologiczną i psychoterapią osób dorosłych oraz całych rodzin.

Licencja nr 006
 

CERTYFIKOWANI            
SUPERWIZORZY RODZINNI

nr CSR-I/0010-11-021
nr CSR-I/0011-11-021
Barbara Kaźmierczak
Certyfikowany Superwizor Rodzinny
Pedagog, psychoprofilaktyk systemowy oraz terapeuta rodzin, dzieci i młodzieży, terapeuta uwagi słuchowej metodą Tomatisa w Centrum Rozwoju osobistego i Neuroterapii Gallus w Wodzisławiu Śląskim. Specjalizuje się głównie w pracy z dziećmi z problemami szkolnymi i zaburzeniami. Udziela wsparcia rodzicom w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Stale doskonali swoje kompetencje w tym zakresie. Ukończyła kursy komunikacji interpersonalnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Autorka programu profilaktycznego dotyczącego modelowania poczucia wartości dziecka w rodzinie. W swojej pracy wykorzystuje podejście systemowe oraz podejście skoncentrowane na rozwiązaniu.

Beata Tymińska
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Pedagog, psychoprofilaktyk systemowy i terapeuta rodzin, dzieci i młodzieży. Dba o swój rozwój osobisty oraz stale podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w treningach i kursach. Ukończyła kurs komunikacji interpersonalnej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Autorka programu profilaktycznego na temat modelowania komunikacji emocjonalnej w rodzinie. W pracy stosuje techniki wykorzystywane w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu oraz podejście systemowe.


nr CSR-I/0012-11-021
nr CSR-I/0015-11-021
Michalina Dzumek
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Pedagog, logopeda szkolny, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności społecznych, psychoprofilaktyk systemowy oraz terapeuta rodzin, dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i ich rodzicami. Obecnie pedagog w Szkole z Wyboru oraz trener umiejętności społecznych w Wodzisławskiej Placówce Wsparcia Dziennego „Dziupla”. W pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniu.Damian Sodol
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Pedagog, Terapeuta i Psychoprofilaktyk Systemowy, Certyfikowany Coach ICF. Pracuje w nurcie systemowym oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi terapię oraz wsparcie osób dorosłych, rodzin i młodzieży doświadczających kryzysy życiowe, problemy natury emocjonalnej oraz kompetencji psychospołecznych.
Pracuje również jako wolontariusz w fundacjach i stowarzyszeniach tworząc i uczestnicząc w zajęciach psychoprofilaktycznych z dziećmi i rodzicami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.nr CSR-I/0013-11-021
nr CSR-I/0014-11-021
Ewa Kozak
Certyfikowany Superwizor Rodzinny.
Psychoprofilaktyk, Terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny. Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną oraz pedagogikę specjalną- psychoprofilaktyka, terapia rodzin, dzieci i młodzieży. Aktualnie specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz rodzinami. Stale doskonali swoje kompetencje, odkrywa i rozwija osobisty potencjał. W pracy wykorzystuje podejście systemowe kierując swoją uwagę na poszukiwanie rozwiązań, zasobów indywidualnych oraz rodzinnych. Pasjonatka metod indukujących poszerzone stany świadomości. Entuzjastka pracy z ciałem i oddechem.


Anita Malinowska
Certyfikowany Superwizor Rodzinny.
Psychoprofilaktyk i terapeuta rodzin, dzieci i młodzieży. Pedagog.
Terapia rodzin – certyfikat.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu - 1 stopień – certyfikat.
Ceramika w edukacji artystycznej i terapii – certyfikat.
Od 10 lat prowadzi warsztaty ceramiczne w Siemianowickim Centrum Kultury. Prowadziła zajęcia ceramiczno – terapeutyczne w Zakładzie Leczenia Uzależnienia i Współuzależenia w Siemianowicach Śląskich oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.
Konsultacje dla rodzin, dzieci i młodzieży, w zakresie:
- obniżonego nastroju
- zaniżonego poczucia własnej wartości
- tendencji depresyjnych
- problemów i konfliktów szkolnych
- konfliktów rodzinnych
- niepowodzeniach szkolnych
- ekspozycji na negatywne przekazy medialne
Wspiera moderowanie zachowań i umiejętności rodzicielskich.
Wspomaga pracę nad prawidłową strukturą rodziny przy udziale ceramiki - "Rzeźba" rodziny.
*********************************************************************************
Certyfikat
nr 15-10-011
Certyfikat
nr 15-10-012
Ewa Długajczyk
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Certyfikowany profilaktyk systemowy.
Certyfikowany Benefactor
Pedagog. Od wielu lat pogłębia swoje kompetencje i specjalizuje się w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka. Aktywnie prowadzi działania praktyczne i nadal rozwija swoje umiejętności w zakresie profilaktyki systemowej terapii dysfunkcji rodzinnych, uzależnień behawioralnych oraz innych zagrożeń. Jest członkiem zespołu metodycznego „Kraina Świetlików” programu profilaktycznego, adresowanego do rodzin z małym dzieckiem.
Obecnie pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, specjalizuje się w pracy z rodzinami zastępczymi i ich dziećmi.

Magdalena Kubeczko
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Socjoterapeutka
    Pedagog. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą.  Doskonaliła swoje kompetencje podczas licznych warsztatów i szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnym klientem, prowadzenia grup wsparcia, prowadzenia rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu, przemocy domowej.  Uczestnik licznych superwizji metodą systemową.
   Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Certyfikat
nr 15-10-013
Certyfikat
nr 15-10-014
Agnieszka Staszczyk-Jarczyk
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Certyfikowany coach.
Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, mediator rodzinny i współzałożycielka Krajowego Stowarzyszenia Mediator agere-de. Psycholog Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej; prowadzi poradnię psychologiczną w prywatnym centrum medycznym. Pracuje m.in z rodzinami w kryzysie, rodzinami przemocowymi oraz z dziećmi i młodzieżą.
Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Justyna Stopka
Certyfikowany superwizor rodzinny. 
Mediator.
Socjolog. Swoje kompetencje rozwijała podczas licznych szkoleń z zakresu pracy z rodziną. Pracuje z rodzinami i osobami indywidualnymi w nurcie behawioralno – poznawczym wykorzystując skutecznie techniki skoncentrowane na rozwiązywaniu i pozytywnym wzmocnieniu.
Aktualnie pracuje z rodzinami na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

Certyfikat
nr 15-10-015
Certyfikat
nr 15-11-017
Renata Drozd
Certyfikowany superwizor rodzinny.
Pedagog, ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Śląskim oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny. Specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie: mediacji rodzinnych, aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zasad prowadzenia grup wsparcia oraz realizacji projektów systemowych. Obecnie pracuje na stanowisku Starszego Inspektora w Dziale Ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Anna Adamiecka
Certyfikowany superwizor rodzinny,
Logopeda
Pedagog. Posiadam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Swoje kompetencje zawdzięcza licznym szkoleniach, kursom i warsztatom z zakresu pracy z dzieckiem i jego rodziną. Karierę zawodową związała z przedszkolem, gdzie bardzo skutecznie łączy formy edukacyjne, korekcyjne oraz profilaktyczne w koncepcji systemowej profilaktyki rozwoju dziecka i jego rodziny.

Certyfikat
nr 15-11-019
Certyfikat
nr 15-11-018
Grażyna Honorata Janusz
Certyfikowany superwizor rodzinny
Profilaktyk systemowy
Tyflopedagog.
Pedagog. Swoje zainteresowania zawodowe wiąże z problemami krzywdzenia małego dziecka. Specjalizuje się w pracy nad rozwojem życia uczuciowego, umysłowego, kariery i sukces życiowego dzieci. Głównymi przesłankami do pracy są: samoregulacja emocjonalna dziecka i rodziny, skuteczna komunikacja, optymizm, sumienność, konsekwencja, spełnianie się, radzenia sobie w zmieniającym się środowisku. Karierę zawodową związała z przedszkolem, gdzie od wielu lat pełni funkcję dyrektora. Laureatka specjalnej nagrody „Krainy Świetlików”.

Anna Jesse
Certyfikowany superwizor rodzinny,
Profilaktyk systemowy,
Pedagog. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Posiada doświadczenie w wspomagania kompetencji wychowawczych rodziców małego dziecka. Od lat doskonali swoje kompetencje pedagogiczne w zakresie: stymulowania rozwoju małych dzieci. metodyki profilaktyki systemowej rodziny, metod zapobiegania dysfunkcjom rodzinnym oraz przeciwdziałania krzywdzenia dzieci. Za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w realizacji. programu profilaktycznego „Kraina Świetlików” została wyróżniona nagrodą specjalną „Krainy Świetlików”. Słuchaczka specjalistycznego studium pracy z dzieckiem krzywdzonym organizowanego w ramach projektu „Dzieci się liczą” pod patronatem Fundacji Dzieci Niczyje. Obecnie pracuje w przedszkolu i wciąż pogłębia swój profesjonalizm

 
 
Certyfikat
nr 15-11-020
 
 
Aleksandra Jamróz
Certyfikowany superwizor rodzinny,
Profilaktyk systemowy,
Pedagog. Specjalistka wspomagania rozwoju dziecka przedszkolnego i jego rodziny. Profesjonalnie modeluje umiejętności psychospołeczne dzieci w równoważeniu stanów emocjonalnych, odkrywaniu ich potencjału twórczego oraz radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi. W sferze jej zainteresowań znajdują się również problemy krzywdzenia małych dzieci. Stale doskonali swoje kompetencje w tym zakresie i prowadzi szereg działań profilaktycznych związanych z ochrona małego dziecka. Jest laureatka wyróżnienia „Krainy Świetlików” za prowadzenie i udoskonalanie działań profilaktycznych w środowisku rodzin małych dzieci.

_________________________________________________________________________
nasze doświadczenia
_________________________________________________________________________
Centrum Profilaktyki Systemowej


__________________________________________________________________________
Laboratorium Umiejętności  Wychowawczych
Nasi superwizorzy koordynują pracą Laboratorium Umiejętności Wychowawczych. Jest to forma rozwijania i modelowania umiejętności wychowawczych przede wszystkim rodziców, ale również nauczycieli i opiekunów, którzy rozumieją konieczność doskonalenia swoich kompetencji. W laboratorium prowadzone są warsztaty, treningi, konsultacje oraz superwizje rodzinne..
  
  Od 2015 roku superwizorzy rodziny aktywnie włączyli się w pomysł kadry przedszkola „Bajka”. Od tego roku szkolnego działania Laboratorium są otwarte również dla rodziców i nauczycieli innych przedszkoli.
_______________________________________
Kraina Świetlików

Nasi eksperci są autorami i realizatorami programu profilaktycznego dla rodzin z małym dzieckiem. Program jest z powodzeniem realizowany od 2011 roku. Kraina Świetlików, to certyfikowany program obejmujący kompleksowe działania kierowane do rodzin z małym. W 2013r. Kraina Świetlików została uznany przez ekspertów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych najlepszym programem profilaktycznym w Polsce. Od 2012r. program jest wpisany na listę europejskich dobrych praktyk rekomendowanych przez European Forum for Urban Security (Francja).

www.krainaswietlikow.pl_____________________________________________________________


Profilaktyktyka Systemowa
Jesteśmy autorami koncepcji profilaktyki systemowej rodziny. 
Nasze działania prowadzone są już od 17 lat w ramach Instytutu Systemowej Profilaktyki i Promocji Społecznej. W 2013 roku uzyskaliśmy dofiansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację  projekt opartego na koncepcji profilaktyki systemowej. Było to dzialanie profilaktyczne adresowane do rodzin z dzieckiem w wieku gimnazjalnym.

www.profilaktykasystemowa.pl
___________________________________________
Akademia Rodzinna Humanitas
Prowadzimy działania edukacyjno - rozwojowe dla rodziców w ramach Akademii Rodzinnej Humanitas przy Wyższej Szkole Humanitas. Jest to forma wspomagania rodziny poprzez rozwijanie umiejetności wychowawczych rodziców. Działania te zostały zainicjowane w projekcie dofinasowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

www.akademiarodzinna.humanitas.edu.pl

_________________________________________________________


     Wspólnie ze Stowarzyszeniem Moc Wsparcia, Wyższą Szkołą Humanitas oraz Instytutem Twórczej Integracji zainicjowanilśmy założenie Regionalnej Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Członkami Koalicji jest 51 gmin południowej Poski, wyższe uczelnie, instytucje i organizacje integrujące się wokół przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


_______________________________________________________________________________

EDUHAZARD

 Realizujemy działania profilaktyczne dla młodzieży i rodzin w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (hazard, media, zakupy, seks, itd.) Nasze doświadczenia wspomagane były przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani poprzez dofinansowanie z funduszy hazardowych pozostajacych w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Działania profilaktyczne realizowane przez naszych specjalistów i koncentrowały się na wzmacnianiu czynników ochronnych młodzieży wobec zagrożeń uzaleznieniami behawioralnymi. 

www.eduhazard.pl
_______________________________________

W obrębie Instytutu Twórczej Integracji prowadzimy szerokie działania na rzecz rodzin i dzieci. Szczególne zadania w tym obszarze to: wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, wsparcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, profilaktyka dysfunkcji rodzinnych, integracja kulturowa i przeciwdziałanie dyskryminacji, indoktrynacji i innych zagrozeń dla wolności myślenia, atonomii kulturowej i swobody obywatelskiej w wychowaniu dzieci i młodziezy.


________________________________________________________________________
NASZE PUBLIKACJE

Aleksander Mańka 
GRANICE KOMPETENCJI SPECJALISTÓW WSPARCIA
W PRACY Z DZIECKIEM- OFIARĄ NADUŻYĆ 
NA TLE SEKSUALNYM


Barbara Gramlewicza   Aleksander Mańka
EMIGRACJI
jako czynnik dezintegracji systemów rodzinnychAleksander Mańka       Arkadiusz Kamiński
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
zintegrowana z procesami resocjalizacji młodzieży

Aleksander Mańka       Barbara Gramlewicza
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
skutków dysfunkcyjnego dzieciństwaAleksander Mańka
ŻYCIE W ZWIĄZKU PARTNERSKIM 
PO TRUDNYM DZIECIŃSTWIE


Aleksander Mańka,  Janusz Stanek,  Damian Zdrada
MÓWIMY NIE, UZALEŻNIENIOM

 
Monika Czajka
Aleksander Mańka
Janusz Stanek
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
działania w praktyce środowiskowej

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego